Waar te beginnen? Als er al zo veel is geprobeerd te bereiken en je geen gehoor krijgt. Dialoog io is begonnen met heel veel praten over wat hebben we al gedaan. Het was duidelijk dat de leden van Dialoog op één lijn lagen. De sociale structuur behouden van de straat was en is nog steeds het allerbelangrijkste. Dat betekende voor ons om zo veel mogelijk panden in de straat te laten staan, en te renoveren.

De plannen van de gemeente waren heel anders: Slopen was het motto, en vooral veel dure koopwoningen plaatsen, "dat zou de stad goed doen!"

Wij denken daar anders over, de mensen die nu nog in de Volmarijnstraat wonen moeten als ze dat willen ook kunnen blijven doen! Als er alleen koopwoningen komen kan je dat wel vergeten; het is niet voor iedereen op te brengen om een woning te kopen. Als je uit je huis moet om dat het slecht gesteld is met de fundatie, of je huisbaas heeft het onderhoud maar steeds uitgesteld, en je wilt graag weer terug, dan moet dat ook kunnen met een minimum aan woonlasten verhoging. Jij bent namelijk niet de schuldige die je huis liet verpauperen; dat waren vaak de huisjesmelkers of de grote woningbouwverenigingen die geen geld wilden stoppen in oude huizen.

Wij zijn eerst maar eens begonnen met een enquete te maken, over wat de bewoners nou eigenlijk willen. Wij zijn langs de deuren gegaan en alle bewoners hebben hun enquete ingevuld. Na alles te hebben geinventariseert hadden wij een duidelijk beeld van wat de bewoners wilden.

Het bleek dat 63% van de bewoners langer dan 5 jaar in de straat woonde.
78% van de bewoners wilden in hun straat blijven wonen.
98% van de bewoners vonden het zinvol een plan van ons zelf te hebben.
92% van de bewoners waren verontwaardigd dat de gemeente de bewoners niet toestonden mee te denken over de plannen.

Daarna zijn wij alle betrokken politici van de gemeente en deelgemeente uit gaan nodigen, om gewoon bij ons aan de keukentafel te komen zitten, zodat we tot een gesprek zouden komen op gelijkwaardige voet. Dat leek aardig te werken, iedereen was het er over eens dat de Volmarijnstraat toch wel een heel bijzonder straatje was, en vooral dat dat zo zou moeten blijven!

Na veel met de architect (Jef Reintjens) te hebben gepraat hoe wij het allemaal zagen, kwam hij met het voorstel om bij hem in Amsterdam een eigen plan te maken; hij zou ons daar mee helpen. Dat is ook gebeurd hij heeft ons inderdaad heel goed geholpen, en na een weekend van hard werken zagen wij daar een perfect plan voor ons straatje. Dat hebben we later uitgewerkt en gepresenteerd aan de bewoners en alle betrokken personen van de politiek: De projectontwikkelaar, projectleiders, grond bedrijf Rotterdam, woningbouwverenigingen, etc. Het plan werd bejubelt en geprezen, maar tot nu toe is er maar een klein gedeelte van ons plan overgenomen in het Masterplan.

Wij gaan door, het plan wat er nu ligt, is naar onze zin veel te veel gericht op wat de markt nu vraagt en niet naar wat de bewoners van de Volmarijnstraat vragen, namelijk huizen die betaalbaar zijn voor ons. Het is het beleid wat de politiek op dit moment voert, en daar is na heel veel soebatten van Dialoog uit gekomen dat er ook een aantal sociale huurwoningen terug worden gebouwd (gelukkig) kunnen er toch nog een aantal mensen uit de straat overstappen naar een wel duurdere woning die hopelijk met huursubsidie te betalen is. De sloop is nu gedeeltelijk gerealiseert en als wij de plannen mogen geloven, gaat de bouw na de bouwvakantie van start. Wij van Dialoog houden door middel van vergaderingen de vinger aan de pols tot de laatste steen is gelegd.