In de loop der jaren hebben de straatbewoners heel wat materiaal verzameld om de festiviteiten op te leuken in de vorm van tafels, stoelen, sta-tafels, biertafels met banken, parasollen, vlaggen; te veel om op te noemen. Die materialen moesten natuurlijk opgeslagen worden. Nou is Riet Hoste iemand die dat soort problemen weet op te lossen. Als er een pakhuis leeg kwam omdat het gesloopt moest worden nam Riet het voortouw om met diverse instanties te gaan praten en zowaar hadden wij een opslagruimte voor een bepaalde tijd. Wat te doen als dat pakhuis gesloopt moet worden? Dan komt Riet met een ander pakhuis op de proppen dat pas over enkele jaren gesloopt zal worden, er wordt weer gepraat (dit keer met de Woonbron) en wij hebben weer een ander onderkomen.

De feestjes die wij in de straat houden, bijvoorbeeld Sint Maarten, worden tegenwoordig voorbereid in ons onderkomen. Sussanne van Wensveen had een leuke naam voor dit pakhuis bedacht, want pakhuis klinkt immers niet zo leuk. Het moest "orangerie" worden!

Dus onze orangerie is een pakhuis met een prachtige naam waar wij onze spullen opbergen, en als het te koud is buiten, of als het regent, onze feestjes vieren.


Er staat een boumanhuis in onze straat!

In heel veel straten hoor je klagen over drugsoverlast, ook wij hebben daar mee te kampen gehad! Nou is het natuurlijk heel makkelijk om te zeggen of te protesteren dat je geen z.g.drugspand in de straat wilt hebben. Illegale drugpanden kun je beter niet om je heen hebben, over het algemeen geven deze panden flink wat overlast. Gaat het echter over een boumanhuis waar er toezicht is, praten wij over iets geheel anders.

Nou bij ons in de Volmarijstraat staat dan zo'n Boumanhuis en hebben wij er last van? Nee dus. De jongens die daar wonen zijn heel goed aanspreekbaar, er wordt gewoon gewerkt en er wordt ook niemand van buitenaf mee naar binnen genomen. Er is een persoon die van uit de organisatie toezicht houd of alles goed gaat, ééns in de zoveel tijd komt deze persoon op onze straatgroep vergaderingen om te vragen of er nog overlast is geweest, dat wordt dan ook opgelost. Verder is er een sociale controle vanuit de bewoners.

Dit gaat dus goed, wij zouden er voor pleiten dat er meer straten komen die zo'n Boumanhuis zouden willen adopteren in hun straat. Als dat zou gebeuren zou de overlast op straat flink gereduseerd worden, dat is toch wat wij allemaal willen! En de jongens en meisjes die nu schaarloos rondlopen zouden een dak boven hun hoofd hebben. Misschien moeten er meer mensen gaan denken... wat als het mijn kind zou zijn?


Nummer 63 is een pand dat op laste van burgemeester en wethouders een jaar gesloten is, vanwege drug overlast.

Wij als straatbewoners willen heel graag onze orangerie in dit pand vestigen. Het ligt heel gunstig dicht bij onze picknicktafel, zodat de kopjes thee vanuit de nieuwe orangerie daar neergezet kunnen worden en onze andere activiteiten daar door kunnen gaan.

Het pand moet nog gerenoveerd worden en wij hopen dat dit snel gaat gebeuren, zodat wij het kunnen huren voordat de oude orangerie afgebroken wordt. Maar wij hebben goede hoop: Er is een apart groepje opgericht die zich bezig houdt met nummer 63 en wel Riet Hoste, Sussanne van Wensveen en Marijke van Wageningen. Zij zetten zich in om het plan in goede banen te leiden.

Wat willen wij zoal gaan doen met deze orangerie?
Straatgroep vergaderingen
Vergaderingen Dialoog
Opslag van straatartikelen
Info. Centrum b.v. boeken foto's
Straatarchief (Dialoog, Straatgroep Volmarijn)
Middagen om boeken en foto's van oud Rotterdam te bekijken
Middagen om oude 78-toeren platen te beluisteren
Inloop ochtenden met koffie en een praatje
Nieuwjaarsfeest
Paasvieringen
Plantendagen (het opknappen van de geveltuinen)
Vrouwen dagen
Mannen mogenklagen dagen
Gezamelijk koken en eten wat nu ook al zomers op straat gebeurd
Kerst maaltijden o.a. voor alleenstaanden
Multicultureel koken en eten
Multiculturele avonden voor muziek en dans (draag je muziek uit)
Kinderactiviteiten
Verjaardagen
St.Nicolaas feest
Kerst versieringen maken
St. Maartenfeest en lampionnen maken
Kinder kookclub
Tafeltennis

Als u zich geroepen voelt iets te doneren zodat onze orangerie geen toekomstdroom blijft: Graag! Girorekening 524395 ten name van actie comité bewoners volmarijn.


Het wijkpatoraat is gevestigd op nummer 52. Straatgroep vergaderingen worden daar eens in de maand gehouden. Ook andere activiteiten, bijvoorbeeld de start van de plantendag wordt vanuit het wijkpastoraat gehouden met koffie en gebak.

Het wijkpastoraat loopt door de jaren heen als een rode draad door de Volmarijnstraat, dat was zo op nummer 20 en dat is het nu voor ons bewoners ook weer op nummer 52. De teamleden van het pastoraat waar wij als bewoners het meest mee te maken hebben zijn: Herman IJzerman (ook voorzitter bij straatgroepvergaderingen), Anneke Kroesen en Roelie Zijlstra. Deze mensen zetten zich op de eerste plaats in op pastoraal gebied, maar voor de Volmarijners is er ook altijd tijd voor een goed woord. Zij hebben er zeker toe bijgedragen dat de sociale structuur in Volmarijnstraat Oost zo goed is.

Een stukje overgenomen uit een werkverslag van Herman IJzerman:
Samen proberen wij als wijkpastoraat nieuwe vormen te ontwikkelen waarin de fijne dingen in het leven, maar ook dat wat kapotgemaakt of gegaan is, wat pijn doet, gedeeld kan worden met elkaar. Iedere maand is er bijvoorbeeld een bijbelclub. Aan de hand van de levensverhalen, de levenslust en de levenservaringen van de mensen leggen wij met elkaar het evangelie uit. Wij lezen de bijbel pas als wij met elkaar iets hebben meegemaakt in goede en in kwade dagen. Het is ons opgevallen dat er dan een ruimte ontstaat om te zoeken naar de betekenis van de bijbelverhalen om weer een dag of wat vooruit te kunnen.

In de loop van de tijd hebben de mensen ons gevraagd of wij ook vieringen wilden gaan organiseren. Er is nu een groepje gevormd dat verantwoordelijk is voor de organisatie van de vieringen. Deze vieringen zijn op vrijdagmiddag, één keer in de maand. Bij toerbeurt bereiden de deelnemers zo'n viering voor. Meestal gebeurt dat aan de hand van de dingen die mensen tegen komen in het leven van elke dag.