Jaar 2002

15 juni - Feest: Cobi wordt 65 jaar
6 juli - Playbackshow en barbeque
14 september - Barbeque en thema-avond
11 november - Sint-Maarten
21 december - Kerstborrel

Vergaderdata bewonersgroep Volmarijn:
21 mei
26 juni
14 september
16 oktober
19 november
12 december